Loading

Doç.Dr.

Mahmut ZENGİN

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İletişim

zengin@sakarya.edu.tr

+90 (264) 2953392

1.1 A-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q1 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Zengin, Mahmut; Hendek, Abdurrahman; - The Future of Imam Hatip Schools as a Model for Islamic Education in Turkiye - RELIGIONS - Vol.14 - DOI : 10.3390/rel14030375 - English - Article - 2023 - WOS:000957815300001
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Zengin, M; Dogan, FZ; - TEACHING OF BELIEF IN DESTINY IN SECONDARY SCHOOLS' RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS KNOWLEDGE COURSES: AN INVESTIGATION BASED ON THE VIEWS OF TEACHERS AT SCHOOLS ADMITTING STUDENTS THROUGH EXAM - BILIMNAME - Vol.47 - pp.861 - DOI : 10.28949/bilimname.1063668 - 2022 - Turkish - Article - 2022 - WOS:000798237700001
2 Zengin, M; Karaman, D; - Students' Motivations for Choosing Project Anatolian Imam Hatip High Schools and Their Career Tendency - ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES - pp.403 - ISSN : 2458-7508 - DOI : 10.29288/ilted.763282 - DEC 2020 - Turkish - Article - 2020 - WOS:000604732800018
3 Zengin, M; Altuntas, Y; - Views of High School Students on the Concepts of Interpretation Diversities in Islamic Thoughts - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.20 - pp.223 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.414368 - Turkish - Article - 2018 - WOS:000454091000010
4 Mahmut Zengin - Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının Din Dersi Öğretim Programlarına Etkileri - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.19 (36) - pp.113-137 - DOI : http://dx.doi.org/10.17335/sakaifd.345284 - 2017
5 Zengin, M; - The Effects of Educational Policies on Religious Courses Curriculums in Republic Period in Turkey - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.19 - pp.113 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.345284 - Turkish - Article - 2017 - WOS:000419458500006
6 Zengin, M; - Educational Competency Perceptions of the Teachers of Religious Culture and Ethical Knowledge - SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.15 - pp.1 - ISSN : 2146-9806 - 2013 - Turkish - Article - 2013 - WOS:000440100000001
7 Zengin, M; - Educational Competency Perceptions of the Teachers of Religious Culture and Ethical Knowledge - SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.15 - pp.1 - ISSN : 2146-9806 - 2013 - Turkish - Article - 2013 - WOS:000440100000001
8 Zengin, M; - An Evaluation of the Effectiveness of New Primary Religious Culture and Ethical Knowledge Curriculum in Practice - SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.12 - pp.121 - ISSN : 2146-9806 - 2010 - Turkish - Article - 2010 - WOS:000440086100006
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Doğan, F., Zengi̇n, M. - Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Kader İnancı Öğretimi: Sınavla Öğrenci Alan Okullardaki Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Bir İnceleme - Bilimname - pp.869 - DOI : 10.28949/bilimname.1063668 - tur - paper - 2022 - TRDizin
2 Zengi̇n, M., Gümüşay, İ. - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFİK BİR ÇALIŞMA (1982-2019) - Türkiye din eğitimi araştırmaları - pp.117 - ISSN : 2149-9845 - tur - paper - 2020 - TRDizin
3 Taş, Z. Hergüner, G. İmamoğlu, A. Yaman, Ç. Zengin, M. Üzüm, H. Karlı, Ü. - Sportif Faaliyetlerde İslam Dini Etki Ölçeği geliştirme çalışması - Journal of Human Sciences - Vol.17/2 - pp.730 - DOI : 10.14687/jhs.v17i2.5997 - 2020
4 Mahmut Zengin, Muhammet Enes Çelik - Değer merkezli okul kültürü ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.17/37 - pp.317 - 2019
5 Mahmut Zengin, İbrahim Geyik - Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi - Vol.7 - pp.11 - 2019
6 Zengi̇n, M., Geyi̇k, İ. - ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER ÖĞRETIM PROGRAMINDAYER ALAN KAVRAMLARIN ANLAŞILMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERAÇISINDAN İNCELENMESİ - Türkiye din eğitimi araştırmaları - pp.11 - ISSN : 2149-9845 - tur - paper - 2019 - TRDizin
7 Zengi̇n, M., Çeli̇k, M. - Değer Merkezli Okul Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması - Değerler Eğitimi Dergisi - pp.317 - ISSN : 1303-880X - DOI : 10.34234/ded.541321 - tur - paper - 2019 - TRDizin
8 Mahmut Zengin, İbrahim Gümüşay - Din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları üzerine bibliyografik bir çalışma (1982-2019) - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi - Vol.9 - pp.117 - 2019
9 Mahmut Zengin, Yeliz Altuntaş - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Öğretimi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.16 (35) - pp.235-274 - 2018
10 Mahmut Zengin, Elif İçöz Arslan - Dini, Felsefi, Psikolojik Boyutlarıyla Vicdan ve Değerler Eğitimindeki Yeri - Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.6 (10) - pp.323-345 - 2018
11 Mahmut Zengin, Dilek Menküç - Cumhuriyet Döneminde Din Dersi Kitapları Üzerine Bibliyografik Bir Çalışma (1924-1982) - Journal of Turkish Studies - Vol.12 (10) - pp.361-386 - DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12072 - 2017
12 Mahmut Zengin - Bir Uygulama Modeli Olarak Avustralya’daki Okullarda Değerler Eğitimi - Journal of International Social Research - Vol.10 (52) - pp.866-883 - DOI : http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1943 - 2017
13 Mahmut Zengin, Zhansaya Badagulova - Religion and Religious Education in Kazakhstan - Karaelmas Journal of Educational Sciences - Vol.5 (1) - pp.49-63 - 2017
14 Mahmut Zengin - Herkes İçin Geçerli Uygun Değerleri Belirlemek ve Öğretmek Mümkün mü? Değer Eğitimi Yaklaşımları Bağlamında Bir Değerlendirme - Sakarya University Journal of Education - Vol.7 (2) - pp.432-445 - 2017
15 Mahmut Zengin - Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.11 (25) - pp.271-301 - 2013
16 Mahmut Zengin - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Öğretim Yeterlik Algıları - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.15 (27) - pp.1-28 - 2013
17 Mahmut Zengin, Recep Kaymakcan, Hulusi Yiğit - Öğrencilerin Gözüyle İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri Üzerine Bir Araştırma - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.9 (22) - pp.103-138 - 2011 - SAU
18 Mahmut Zengin - Yeni İlköğretim DKAB Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.12 (22) - pp.121-160 - 2010 - SAU
19 Mahmut Zengin - Temele Alınan Yaklaşım/lar Bağlamında Yeni İlköğretim DKAB Öğretim Programı - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.8 (19) - pp.225-258 - 2010 - SAU
1.5-DİĞER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Mahmut Zengin - Dünyada Bir Mesele Olarak İslam Dini Eğitimi - DEM Dergi - Vol.1 (3) - pp.6-25 - 2008 - SAU
2 Mahmut Zengin - Türkiye’de Din-Devlet İlişkileri, Din Politikaları ve Bir Tartışma Alanı Olarak Din Eğitimi - DKAB Bakış - Vol.1 (4) - pp.22-30 - 2008 - SAU
1.8-BİLİMSEL MAKALE ÇEVİRİSİ :
1 Mahmut Zengin - In Search of Understanding: The Case For Constructivist Classrooms (Jacqueline Grennon Brooks & Martin G. Brooks ) - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.6 (15) - pp.179-182 - 2008
2 Mahmut Zengin - "Müslüman Toplumlarda ‘Öteki’ne Bakış ve Hoşgörü Eğitimi” Uluslar arası Çalışma Toplantısı (10-12 Kasım 2005) - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.3 (10) - pp.174-197 - 2005
3 Mahmut Zengin - “İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim” Sempozyumu (06-07 Aralık 2003) - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.2 (5) - pp.168-181 - 2004
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Zengin, M.; Hendek, A. - Din Eğitimi Alanına Öğretmen Yetiştirme: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması - 2019
2 Mahmut Zengin - Türkiye’de Din Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında İtikadi, Fıkhi ve Tasavvufi Yorumların Öğretimi - 2018
3 Mahmut Zengin, Kübra Cevherli - Osmanlı Medrese Sisteminde Eğitim-Öğretim Kadrosu Üzerine Bir Değerlendirme - 2018
4 Mahmut Zengin - Modern Türkiye’de Din ve Eğitim Politikaları Ekseninde İmam Hatip Okulları Üzerine Bir Analiz - 2017
5 Mahmut Zengin - Herkes İçin Geçerli Uygun Değerleri Belirlemek ve Öğretmek Mümkün mü? Değer Eğitimi Yaklaşımları Bağlamında Bir Analiz - 2015
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Mahmut Zengin, İlknur Korkmaz, Büşra Yıldırım - Türkiye’de 1989-2017 Yılları Arasında Ahlak, Karakter ve Değerler Eğitimi Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi - 2018
2 Mahmut Zengin - A Critical Evaluation on Question of “Which Values / Whose Values ?” (Hangi Değerler/Kimin Değerleri? Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme) - 16-18 Kasım - 2012 - SAU
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Mahmut Zengin - Modern Dünyanın ve Türkiye’nin Gelişen Şartları Bağlamında Din Görevlilerinin Yeterlilikleri - 09 Nisan - 2011 - SAU
2 Mahmut Zengin - Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Din Eğitiminin İmkanına Dair Bir Değerlendirme - 23.24 Mayıs - 2009 - SAU
3.1-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Mahmut Zengin, Abdurrahman Hendek - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Göre Din Dersleri: Statü, Programlar ve Çoğulculuk - Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - 2021
2 Mahmut Zengin - Cumhuriyet Dönemi Din Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Dinler, İnançlar ve İslam Düşüncesinde Yorumlar - Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - 2017
3 Mahmut Zengin - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Bağlamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi - Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - 2017
4 Mahmut Zengin, Nursel Arslan, Sevim Uçar, Selma Aydoğdu - Din, Ahlak ve Değerler Öğretimi İçin Eğitsel Oyunlar - Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - 2015
5 Mahmut ZENGİN - Din Eğitimi ve Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım - Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - 2011 - SAU
3.3-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Mahmut Zengin - Din Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşım: İmkan ve Sınırlılıklar. (Edt: Bahçekapılı Mehmet, Çanakçı Ahmet Ali) Din Eğitiminde Ana Konular içinde. - Eskiyeni - pp.163-185 - 2021
2 Mahmut Zengin, Dilek Menküç - Lise Öğrencilerinde Deizm Düşüncesi: Gençler Neyi Sorguluyor ve Nelerden Etkileniyor? (Edt: Seyfullah Kaya, Salih Aybeh, Tahir Aşirov) İslam, Modernite ve Gençlik içinde. - İlahiyat Yayınları - pp.251-272 - 2021
3 Mahmut Zengin - How Secular Educational Policies Changed the Content of Religious Education Curricula and Teachers’ Training Programmes in Modern Turkey. (Edt: Jenny Berglund) European Perspectives on Islamic Education and Public School içinde. - South Yorkshire: Equinox Publishing Ltd. - pp.234-269 - 2018
4 Mahmut Zengin - Yapılandırmacı Yaklaşım ve Din Eğitimi, (Edt: Mustafa Köylü). Din Eğitiminde Çağdaş Konular içinde. - Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - pp.103-134 - Eylül - 2012 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Mahmut Zengin. Cumhuriyet Dönemi Din Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Dinler, İnançlar ve İslam Düşüncesinde Yorumlar - DOI : 1 - 2017ARP001 - 2017
2 Mahmut Zengin. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavları Bağlamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri - DOI : 1 - 2016ARP009 - 2016
4.4-KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Değerler Eğitimi Mentoru Yetiştirme Bağlamında Sakarya Hareketi - DOI : 1 - TR42/16/DFD/0056 - 2016
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Mahmut ZENGİN,Sezai KÜÇÜK,Yunus EKİN,Mustafa YILMAZ - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenlerinin Yeterlilikleri ve Öğrencilerin DKAB Dersine Yönelik Tutumları (Sakarya Örneği) - Vol. 11500 - DOI : 1 - 2012-06-14-002 - 2012
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Mahmut Zengin vd. Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar). İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - 2021
2 Mahmut Zengin vd. Spiritual Counselling And Care In Health And Prison Services: Diverse Experiences Practices. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - 2020
3 Mahmut Zengin vd. Cezaevi Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - 2019
4 Sağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları. - 2019
5 Mahmut Zengin, Nuri Tınaz, Recep Kaymakcan, Z. Şeyma Arslan, A. Yasin Okudan, Hulusi Yiğit. 100. Yılında İmam Hatip Liseleri. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları. - 2015
6 Mahmut Zengin, Nuri Tınaz, Recep Kaymakcan, Z. Şeyma Arslan, A. Yasin Okudan, Hulusi Yiğit. Değerler ve Eğitimi II. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları. - 2015
7 Mahmut Zengin, Recep Kaymakcan, Z. Şeyma Altın. Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - 2010
8 Mahmut Zengin, Hayati Hökelekli, Recep Kaymakcan, Seyfi Kenan, Z. Şeyma Arslan. Değerler ve Eğitimi, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - 2007 - SAU
9 Mahmut Zengin. İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları - 2005 - SAU
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Mahmut Zengin, Fuat Aydın, Kübra Cevherli, Yunus Kaymaz. Osmanlı Medreseleri: Eğitim, Yönetim ve Finans. İstanbul: Mahya Yayınları - 2018
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Bağlamında Lise Öğrencilerinin İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarına ve Eğitimine Bakışları - Yeliz ALTUNTAŞ - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - 2019
2 Dini, Felsefi, Psikolojik ve Felsefi Boyutuyla Vicdan ve Vicdanın Değerler Eğitimindeki Yeri - Elif İçöz Arslan - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Değerler Eğitimi PR. - 2018
3 Religious Institutions and Religious Education in Kazakhstan - Zhansaya BADAGULOVA - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - 2017
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Psikoloji, Din ve Eğitim Boyutuyla İnsani Değerler - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
2 Ahlak ve Değerler Eğitiminde Temel Meseleler - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
3 Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
4 Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
5 Ahlak ve Değerler Eğitiminde Temel Meseleler - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
6 Psikoloji, Din ve Eğitim Boyutuyla İnsani Değerler - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
7 Din Eğitimi Biliminin Temel Meseleleri - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
8 Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
9 Ahlak ve Değerler Eğitiminde Temel Meseleler - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2016
10 Din Eğitimi Biliminin Temel Meseleleri - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
11 Psikoloji, Din ve Eğitim Boyutuyla İnsani Değerler - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2016
12 Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2015
13 DİN EĞİTİMİ BİLİMİNİN TEMEL MESELELERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
14 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
15 EĞİTİM VE DİN EĞİTİMİ BİLİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
16 DINI İLETIŞIM VE DIN EĞITIMI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
17 YAYGIN DİN EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
18 DİN EĞİTİMİ BİLİMİNİN TEMEL MESELELERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
19 DINI İLETIŞIM VE DIN EĞITIMI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
20 EĞİTİM VE DİN EĞİTİMİ BİLİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
21 YAYGIN DİN EĞİTİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
22 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
23 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Din Eğitimi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
2 Öğretmenlik Uygulaması - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2018
3 Din Eğitimi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2018
4 Özel Öğretim Yöntemleri - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
5 Özel Öğretim Yöntemleri - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2018
6 Din Eğitimi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2018
7 Eğitim Bilimine Giriş - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
8 Din Eğitiminde Güncel Meseleler - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
9 Özel Öğretim Yöntemleri - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
10 Eğitim Bilimine Giriş - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
11 Özel Öğretim Yöntemleri - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2017
12 Eğitim Bilimine Giriş - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2017
13 Eğitim Bilimine Giriş - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2017
14 Hitabet ve Mesleki Uygulama - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
15 Öğretmenlik Uygulaması I - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
16 Dini Gelişim Kuramları - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
17 Okul Deneyimi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
18 Hitabet ve Mesleki Uygulama - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2016
19 Kültürlerarası Din Öğretimi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
20 Öğretmenlik Uygulaması II - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
21 Kültürlerarası Din Öğretimi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2015
22 Ahlak ve Değerler Eğitimi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2015
23 Yaratıcı Drama - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2015
24 DİN EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
25 DİN EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
26 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
27 DİN EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
28 AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
29 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2012
30 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
31 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
32 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
33 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
34 KUR´AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
35 KUR´AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 22-24 Kasım 2018, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi. (Sempozyum düzenleme kurulu üyeliği) - 22-24 Kasım 2018 - 2018
2 Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, 16-18 Kasım 2017, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi. (Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği) - 16-18 Kasım 2017 - 2017
3 I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 7-10 Nisan 2016, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi. (Sempozyum düzenleme kurulu üyeliği) - 7-10 Nisan 2016 - 2016
4 100. Yılında İmam Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu, 23-24 Kasım 2013, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi. (Sempozyum düzenleme kurulu üyeliği) - 23-24 Kasım 2013 - 2013
5 II. Uluslararası Değerler Eğitimi Sempozyumu, 16-18 Kasım 2012, İstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi. (Sempozyum başkan yardımcısı). - 16-18 Kasım 2012 - 2012
6 Müslüman Ülkelerde Din Eğitimi ve Avrupa’da Okullarda İslâm Öğretimi Uluslararası Sempozyumu, 16-18 Kasım 2007, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi, (Sempozyum düzenleme kurulu üyeliği) - 16-18 Kasım 2007 - 2007
7 Müslüman Toplumlarda 'Öteki'ne Bakış ve Hoşgörü Eğitimi Uluslararası Çalıştayı, 10-12 Kasım 2005, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi & Oslo Coalition ortak organizasyonu. (Organizasyon kurulu üyeliği) - 10-12 Kasım 2005 - 2005
8 Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Kasım 2004, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi. (Sempozyum düzenleme kurulu üyeliği) - 26-28 Kasım 2004 - 2004
14.4-ULUSLARARASI SPORDA HAKEMLİK, ANTRENÖRLÜK, İDARECİLİK, MENTOR, KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST, SPOR HEKİMİ VB. GÖREV YAPMAK :
1 Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2009, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi. (Sempozyum düzenleme kurulu üyeliği) - 23-24 Mayıs 2009 - 2009
2 İmam-Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 6-7 Aralık 2003, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi. (Sempozyum düzenleme kurulu üyeliği) - 6-7 Aralık 2003 - 2003
18.4-AKADEMİK BİLGİLERİ :
1 Sakarya Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi - Doç. Dr. - 2019
MAKALELER
The Future of Imam Hatip Schools as a Model for Islamic Education in Türkiye
Higher Religious Education at Public Universities in Malaysia and Turkey: A Comparative Study
ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE KADER İNANCI ÖĞRETİMİ: SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE DAYALI BİR İNCELEME
Development of Islamic Religion’s Impact on Sport Activities Scale/Sportif Faaliyetlerde İslam Dini Etki Ölçeği geliştirme çalışması
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bibliyografik Bir Çalışma (1982-2019)
Öğrencilerin Proje Anadolu İmam Hatip Liselerini Tercih Nedenleri ve Mesleki Eğilimleri
Değer Merkezli Okul Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Ortaöğretim Seçmeli Temel Dini Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Kavramların Anlaşılma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Öğretimi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İSLAM DÜŞÜNCESİNDEKİ YORUM FARKLILIKLARINA İLİŞKİN KAVRAMLARA BAKIŞLARI
Dini, Felsefi, Psikolojik Boyutlarıyla Vicdan ve Değerler Eğitimindeki Yeri
Cumhuriyet Döneminde Din Dersi Kitapları Üzerine Bibliyografik Bir Çalışma (1924-1982)
Bir Uygulama Modeli Olarak Avustralya’daki Okullarda Değerler Eğitimi
Religion and Religious Education in Kazakhstan
Herkes İçin Geçerli Uygun Değerleri Belirlemek ve Öğretmek Mümkün mü? Değer Eğitimi Yaklaşımları Bağlamında Bir Değerlendirme
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının Din Dersi Öğretim Programlarına Etkileri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Öğretim Yeterlik Algıları
Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğrencilerin Gözüyle İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri Üzerine Bir Araştırma
Yeni İlköğretim DKAB Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Temele Alınan Yaklaşımlar Bağlamında Yeni İlköğretim DKAB Öğretim Programı
BİLDİRİLER
Din Eğitimi Alanına Öğretmen Yetiştirme: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması
Türkiye’de Din Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında İtikadi, Fıkhi ve Tasavvufi Yorumların Öğretimi
Modern Türkiye’de Din ve Eğitim Politikaları Ekseninde İmam Hatip Okulları Üzerine Bir Analiz
Osmanlı Medrese Sisteminde Eğitim Öğretim Kadrosu Üzerine Bir Değerlendirme
Herkes İçin Geçerli Uygun Değerleri Belirlemek ve Öğretmek Mümkün mü Değer Eğitimi Yaklaşımları Bağlamında Bir Analiz
Modern Dünyanın ve Türkiye nin Gelişen Şartları Bağlamında Din Görevlilerinin Yeterlilikleri
Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Din Eğitiminin İmkanına Dair Bir Değerlendirme
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Cumhuriyet Dönemi Din Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Dinler, İnançlar ve İslam Düşüncesinde Yorumlar
Değerler Eğitimi Mentoru Yetiştirme Bağlamında Sakarya Hareketi
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş TEOG Sınavları Bağlamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenlerinin Yeterlilikleri ve öğrencilerin DKAB Dersine Yönelik Tutumları (Sakarya örneği)